Tuesday, December 24, 2013

Мэдээ


  • Бага ангийн багшийн 3 дугаар ангийн оюутнууд 2013 оны 12 дугаар сарын 28-аас өмнө багшлах дадлагын хуваарийг хийж сургалтын албанд өгөх 
  • Бага ангийн багшийн 3 дугаар ангийн оюутнууд 2013 оны 12 дугаар сарын 27-нд 11 цагаас математикийн хичээлээр семинартай 

Танилцуулга

Мэргэжил:                Монгол хэл-уран зохиолын багш 

Боловсролын зэрэг :  бакалавр

 Төгссөн сургууль:    2000 онд "Гурван-Эрдэнэ" Багшийн Дээд Сургууль


 Судалгааны ажлын чиглэл:      Хэл шинжлэл

Ажилласан байгууллага:
1.   “Гурван-Эрдэнэ” Багшийн дээд сургуульд 2000 оноос одоог хүртэл 

Ажлын амжилт, шагнал урамшуулал:
·         2005 онд Монголын Залуучуудын Холбооны  "Хөдөлмөрийн алдар" медаль
·         2013 онд Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яамны "Хүндэт жуух" бичиг