Tuesday, December 24, 2013

Мэдээ


  • Бага ангийн багшийн 3 дугаар ангийн оюутнууд 2013 оны 12 дугаар сарын 28-аас өмнө багшлах дадлагын хуваарийг хийж сургалтын албанд өгөх 
  • Бага ангийн багшийн 3 дугаар ангийн оюутнууд 2013 оны 12 дугаар сарын 27-нд 11 цагаас математикийн хичээлээр семинартай 

No comments:

Post a Comment